Sau (Ovis aries) er blant menneskenes første husdyr, og stammer fra Midtøsten for ca. 10 000 år siden. I Norge har vi hatt sau som husdyr i flere tusen år. Den ble avlet fram for god tilgang på kjøtt og ull.

Utseende og størrelser
Sauen har tykk krøllet ull og utseendet varierer mye etter type og rase. Sauen kan være ensfarget eller ha ulike mønster eller flekker, eller lemmer og hode i annen farge enn kroppen. Den har en lengde på 120-180 cm og skulderhøyde på mellom 65 og 127 cm, mens vekten kan variere mellom 20 og 200 kg.

Ull- og kjøttproduksjon
Ull fra sau blir brukt som tekstilråvare og spinnes til garn. Med garn kan man tilverke tøy med veving, strikking og hekling. Ull kan også brukes til toving. I tillegg til ull gir sauen mjølk og ost, samt mye kjøtt. Sauekjøttet blir brukt til matvarer som smalahove, fårepølse, pinnekjøtt, lammelår og fårikål. Lammekjøtt er veldig attraktivt, og i deler av Norge spises sauekjøtt også i høytidene til jul og påske.

Saueraser
I verden finnes det over 200 forskjellige saueraser. Her i Norge har vi sauerasene; dala, rygja, spælsau, sjeviot, svartfjes, norsk pelssau, texel, steigar og finsk landrase. Hunnsauen kalles søye, hannsauen kalles vêr og sauebarnet kalles lam. Sauen kan bli 8-12 år gammel, men blir normalt slaktet før dette.