Rødreven (Vulpes vulpes) er et rovdyr i hundefamilien, kjent for sin smidighet og sluhet. Den bruker en kombinasjon av snikjakt og forfølgelse for å fange byttedyr.

Hvor lever den?
Rødreven er utbredt over store deler av Nord-Amerika, Europa og Asia. Den finnes i hele Europa, bortsett fra på Island og Grønland, og er et vanlig dyr i naturen i Norge. Den kan også holde seg i nærheten av bebyggelse og i byer. En rødrev kan bli opptil 14 år gammel.

En liten skuespiller!
Rødreven har et legendarisk rykte for å være slu. En legende fra 1100-tallet forteller hvordan reven fanger fugler ved å spille død. Dette er ingen myte; man har klart å filme det!

 

Hva spiser den?
Rødreven jakter på lemen og mus ved å lytte og smyge seg frem, og når den finner byttet, tar den et høyt sprang og lander med potene på byttet. Om våren og sommeren spiser den egg, fugleunger og smågnagere. Om høsten feter den seg opp på frukt og bær, og tar ungkaniner og harer. Om vinteren raider den søppelkasser og komposthauger. Andre reverarter kan ete alt fra krabber og død fisk langs stranda til mark, biller, snegler, bær og sopp.

 

Revefamilien
Reven får 1–12 unger. De fødes i et hi i en steinrøys eller sandbanke. Hiet har vanligvis flere kammer og åpninger. Reven kan også overta gamle hi etter grevlinger. Tispa har ansvaret for valpene, men hannen bidrar med mat fram til og en stund etter fødselen. Valpene fødes blinde og veier 50–150 gram. De forlater hiet etter 4–5 uker, og er sammen med mora til sent på høsten. Etter cirka ti måneder er de kjønnsmodne og forlater mora for å finne et egnet revir. Dette kan være i nærheten av oppvekstområdet, men lange vandringer forekommer.

 

 

Utseende
Kroppslengden er 60–85 cm, halelengden 35–55 cm. Såkalt norsk eller skandinavisk rødrev har en klar rød til rødbrun pels, og hvite tegninger på brystet, halsen, kinnet og haletippen. Det finnes også varianter som kalles korsrev og sølvrev.