Europeisk rådyr (Capreolus capreolus) er det minste av hjortedyrene som lever i Skandinavia.

Størrelse og utseende
Rådyr veier mellom 18–36 kg med en skulderhøyde opptil 85 cm. Rådyr har lange tynne lemmer med smale klover. Hodet er smalt med store øyner og ører. Om sommern er pelsen rødbrun, mens vinterpelsen er gråbrun. Kalvene har lyse prikker over ryggen. Råbukken har gevir med opptil tre tagger per horn. Geviret som felles årlig, vokser hurtig ut igjen.

Hva spiser den?
Rådyr spiser urter, løv og bær, men også korn og vekster fra hagen. Om vinteren er blåbærlyng, røsslyng og kvister fra løvskog viktig for rådyrene. De sparker med spisse hover for å komme til lyngen under snøen. Lange og snørike vintre kan være et problem for rådyr med lange tynne bein som faller igjennom snødekket.

Har mange fiender
I Norge er rådyr tallrike, men har mange fiender som bjørn, gaupe, ulv, rødrev, jerv og kongeørn. I tillegg er de ofte utsatt for påkjørsler av biler og tog, angrepet av løshunder og jakt av mennesker. Rødreven er kalvenes største fare, mens gaupe utgjør det samme trusselen for voksne dyr.