Tamgeita stammer fra villgeita som levde i Sentral-Asia og Tyrkia for 8–9000 år siden. I dag finnes geita som husdyr i hele verden. Det er totalt avlet fram over 400 raser.

Et av de første husdyrene
Geita var et av de første dyrene som mennesket tok i bruk i landbruket. Den var viktig for fattige bønder i gamle dager fordi den var billig å kjøpe og lite kresen i matfatet. Den kan også bevege seg lett i ulendt terreng, derfor er det mulig å ha geitedrift der det ikke er mulig å ha kyr. Geita gir melk og kjøtt, og ved ysting og kondensering av geitemelk får man geitost. En kan også få ragg til spinning av garn, og av geiteskinn kan det fremstilles mykt lær.

Størrelse og utseende
Geita kan være ensfargede eller flekkete. Fargen varierer mellom svart, hvit, rød og brun. Pelsen er som oftest stri, noen raser har underull. Hannen kalles bukk og er større en hunnen. Bukken har hakeskjegg og store, krumme horn. Ungene kalles kje eller killing. Geita kan veie mellom 10 og 100 kg og bli opptil 20 år gammel.

I Bjørneparken har vi tre geiteraser:
Kasjmirgeit, Norsk melkegeit og Afrikansk dverggeit.

Kasjmirgeit
Kasjmirgeit er et flokkdyr. Den egner seg godt til landskapspleie: den spiser busker og kratt, og kan rydde vegetasjon opp til 1,8 meters høyde. Kasjmirgeita er rolig, ikke innpåsliten, lett å holde inngjerdet. Den er hardfør og tåler godt kulde. Kasjmirull er myk, glansfull og meget varmeisolerende, og brukes i blant annet sjal og skjerf.

Norsk melkegeit
De fleste geiter her i landet er av rasen Norsk melkegeit, som stammer fra den nord-europeiske landrasegeita. Den har stor variasjonsbredde når det gjelder kroppsbygning, farger og mønstre. Geitene kan ha kort eller langt ragg, være kollet eller hornet og ha mye eller lite bunnull. En melkegeit veier rundt 50 kg og produserer i gjennomsnitt 560 liter melk årlig.

Afrikansk dverggeit
Dverggeiten tilhører en av de minste geiterasene. Den stammer fra Vest-Afrika, og ble importert til USA på 1950-tallet. Nå finnes den som kjæledyr og i dyreparker over hele verden. Dverggeita er roligere enn vanlige geiter, har godt gemytt og er mer hardfør.