Gaupa (Lynx lynx) er Skandinavias eneste viltlevende kattedyr. Den finnes nesten over alt i Norge, men er likevel sjelden å se – den er redd for mennesker og gjemmer seg lett.

Størrelse og utseende
Gaupa kan bli 1,5 m lang med halen, veie opptil 30 kg og leve i inntil 17 år. Den europeiske gaupa er gulgrå til rødbrun med mange ulike pelsmønstre: mest stripet, mest flekket eller uten mønster. På ørene har den svarte hårdusker. Halen er kort med en svart tupp. Gaupa kan i likhet med de andre kattedyrene trekke inn klørne. Den er en god klatrer, og kan hoppe fem meter langt og to meter rett opp i lufta.

Hva spiser den?
Gaupa er et rovdyr. Den spiser blant annet reinsdyr, hjort og mindre pattedyr som hare og andre gnagere. Gaupa sniker seg stille innpå byttedyret mens den holder kroppen lavt over bakken. Så styrter den frem for å gripe byttedyret, holder tak i det med de krumme klørne og biter med de lange, spisse hjørnetennene. De skarpe rovtennene kan skjære seg gjennom seig hud, sener og brusk. Selv om gaupa jakter på bakken, kan den klatre i trær og svømme for å fange fisk.

Hvordan lever gaupa?
Territoriet dens er som oftest høyt oppe i skogbandet der skogbunnen er dominert av kratt, gress og mose. Om dagen pleier gaupa å sove i en bratt skråning hvor den har god oversikt over omgivelsene. Når det begynner å skumre, blir den aktiv. På en natt går hanngaupene ofte lengre enn et menneske gjør i løpet av ei uke. Den streifer over områder på opptil 10 000 km2. Gaupa markerer reviret sitt med luktmarkeringer og kloremerker på trærne.

Gaupas familie
Gaupene liker å være alene. Hunnen og hannen treffer hverandre bare en kort periode under paring. I månedsskiftet mai/juni får gaupa normalt 2–3 unger, som går sammen med moren hele det første leveåret. Hun fanger mat til dem og lærer dem å jakte. Det hender at små grupper med gauper forflytter seg og jakter sammen.